Leo Taxil – “Biblia Hazlie” - În carte, Taxil citează și comentează în stil umoristic inadvertențele textului Bibliei și ia în derâdere contradicțiile ce există între diferite capitole ale Vechiului Testament.
Users browsing this forum