BOOKS 
BOOKS
No New Posts Léo Taxil – “La Bible amusante” 00
Donnant les citations textuelles de l'écriture sainte et reproduisant toutes les réfutations opposées par Voltaire, Fréret, lord Bolingbroke, Toland & autres critiques.
No Posts

No New Posts Лео Таксиль – «Забавная Библия» 00
Антирелигиозная книга француза Лео Таксиля, где он указывает на имеющиеся противоречия, ошибки и ложные верования в Ветхом Завете.
No Posts

No New Posts Leo Taksilis - „Biblijos linksmybės“ 00
Antireliginė knyga, kurioje prancūzų autorius Leo Taksilis nurodo Biblijoje esančius prieštaravimus, klaidas ir melą.
No Posts

No New Posts Leo Taxil – “Biblia Hazlie” 00
În carte, Taxil citează și comentează în stil umoristic inadvertențele textului Bibliei și ia în derâdere contradicțiile ce există între diferite capitole ale Vechiului Testament.
No Posts

No New Posts Лео Таксиль – «Священный вертеп» 00
Антирелигиозная книга француза Лео Таксиля, где он воссоздает историю католицизма, западной ветви христианства.
No Posts

No New Posts Leo Taksilis - „Evangelijos linksmybės“ 00
Antireliginė knyga, kurioje prancūzų autorius Leo Taksilis nurodo Evangelijoje esančius prieštaravimus, klaidas ir melą.
No Posts

No New Posts Balys Sruoga – „Dievų miškas“ 00
Memuarinis veikalas apie Štuthofo koncentracijos stovyklą.
No Posts

No New Posts Anglų kalbos gramatika 00
Knyga skirta pradedantiems mokytis anglų kalbos ir tiems, kas nori su savimi turėti gramatikos atmintinę, jeigu reikėtų greitai pasitikslinti žinias.
No Posts
 Statistics
  • There are 9 posts in 6 topics in 24 forums.
  • Last post 2024-02-16T05:08:03Z by iahmed
  • We have 43 registered members.
  • The newest member isamra5871