Balys Sruoga – „Dievų miškas“ - Memuarinis veikalas apie Štuthofo koncentracijos stovyklą.
Users browsing this forum