About Us


If you want your photo to be here or have more information about JOCYS family genealogy tree, please write to: vaidotas@jocys.com


*Antanas
Jocys


Name
Surname
Jonas
Jocys
Liaukadija
Jocytė

Juozas
Jocys
1910-1978

Barbora
Jurgutytė
1906-1995
Juozas
Juocys
1937-

Genutė
Lukošiūtė
Arvydas
Juocys
Rolandas
Juocys

Titas Juocys
1991-08-06
Vanda
Jocytė
1939-

Zenonas
Girkontas
Robertas
Girkontas
Vilma
Girkontaitė
Rasa
Girkontaitė

*Alfonsas
Jocys
1946-1996


Vida
Valaitytė
1948-

Dalia
Jocytė
1971-07-31

Juozas
Riauka
1971-
Mantas
Riauka

*Evaldas
Jocys
1974-12-23

*Vaidotas
Jocys
1974-12-23
Genutė
Jocytė
1948-

Stasys
Pivoriūnas
Inga
Pivoriūnaitė
Lina
Pivoriūnaitė
Vytautas
Jocys
1951-

Birutė
Viršilaitė
*Šarūnė
Jocytė
1976-
Tomas
Jocys
1982-
Aistė
Jocytė
1984-
Antanas
Jucius
1888–1959


Stefanija
Velykaitė
1889-1972
Irena
Lemberytė
1930-03-09


Jonas
Jocys
1929-07-14

Larisa
Surname
1953

Raimundas
Jocys
1951-03-02


Laimutė
Prankaitė
1954-10-07

Rūta
Jocytė
1978-03-18

Darius
Jocys
1979-04-02
Smiltė
Jocytė
2006-07-28
Matas
Jocys
2008-02-29

*Evelina
Jocytė
1985-06-24
Jonas
Jocys
1982-02-25
Bronė
Jocytė
1915-1976

Jonas
Kumeliauskas
Giedra
Kumeliauskaitė
1944-

Kęstutis
Barsauskas
Živilė
Barsauskaitė
Vytas Jucys
1926-1944
Jurgis (Balys)
Jucys
1923-04-11
2008-12-09
Antanas Jucys
????-1948
Name
Surname

Name
Surname
Name
Surname

Name
Surname
Jonas
Jocys
1955-07-01

Ona
Surname
Inga
Jocytė
Nerijus
Jocys
Name
Surname

Name
Surname
Name
Surname

Name
Surname
Algirdas
Jocys
1956-04-09

Laimuntė
Surname
Martynas
Jocys
Laurynas
Jocys
Frank
Zajauskas

Antanina
Jocys (Leviškės)
Frank
Zajauskas
1917-

Name
Surname

Name
Surname
Liudas
Jocys
1897-1979

Petronella
Surname
Vacys
Jocys
1928-2001

Rose
Marie
Skepenaitis
Richard
Jocys
1961-
Angela
Jocys
1983
*Victor John
Jocys
1966-
*Ramona
Jocys
1967
Abigail
Jocys
1991

Juozas
Jocys

Marciana
Pikciunaitė
Antanas
Jocys
1900-02-27
1915... Argentina

Marriage in 1930-05-17

Ona
Paulaitytė
Antanas
Jocys
1936-

Grizas
Rudokas

*Adriana
Jocys
1963-
(Venezuela)
Claudia
Jocys
1967-

Name
Surname

Name
Surname
Brian(Bronius)
Jocys

Helen
Surname
John
Jocys

Wendy
Surname
*Rosanna
Jocys
1987-

*Timothy
Jocys
1982-
Nicholas
Jocys
1984-
Bernadette
Jocys
Michelle
Surname
1981-
Elaine
Jocys

Steve
Martindale
Sammual
Martindale
1986-
Phillip
Jocys
Elizabeth
Jocys
1995-
Shawn
Jocys
1989-
Antony
Jocys
Damion
Jocys (Australia)

Name
Surname

Name
Kaminskaitė
Petras
Jocys

Ona
Kairytė
Viktoras
Jocys
1937-

Traute
Kanschat
*Kristina
Jocytė
1974-

*Virginijus
Jocys
1970-
Irena
Jocys
1963-
Bronius
Jotsis
1962-
Marijona
Jocytė
1936-

Brazil (unconfirmed)

Juozas Jocys
Magdalena Kavaliauskaitė
Petras Jocys
1904 born in Kaunas
1927 went to Brazil
Leonora Jocys
Name Josis
Pedro José Josis
Luiz Antonio Josis
Joana Jocys
Name Caminski
Claucio Caminski
Renato Caminski
Celio Caminksi
Juozas Jocys
Pranas Jocys
Andrius Jocys
...

ANCESTRY.COM


Evaldas Jocys - 1975-05-25 Plungė - Basketball player

Karolis Jocys - 1986-03-01 Klaipėda - Designer

Stanislovas Jocys – gimė 1903 m., gyveno Luokėje, Telšių aps. Vargonininkas, turėjo krautuvėlę. Suimtas 1941 06 08, kaltintas laikius ginklus ir veikus prieš sovietus. Baudžiamoji byla neišliko.

Alfonsas Jocys - Militärpolizei-Sondereinheit

Petras Jocys - 1894-09-14 - 1970-01-?? - SSN 059-26-2488 - 12530 Hollowville, Columbia, NY
Petronele Jocys - 1907-04-23 - 1987-10-15 - SSN 367-32-0136 - 06260 Putnam, Windham, CT
Glorija J. Jocys gjocys@julian.uwo.ca
Department of Chemistry The University of Western Ontario London, ON Canada
Algirdas Jocys - 1956-04-29
Carlos Jocys
John Jocys
Teresa Jocys - jocys@biologico.br - Instituto Biologico
Virginijus Jocys - Historian explorer
Jonas Jocys - 1951-05-19
Paul Jocys
Tadas Jocys
Alvydas Jocys
Kazys Jocys
Povilas Jocys
Viktoras Jocys
Arūnas Jocys
Vida Jocytė
P. Jocys - Staff at South Granville High School
Leonard Jocys - Kunigas
Cristiane Jocys - Brasil
Donatas Jocys - KTU, Elektrotechnikos ir automatikos fakultetas
Ramūnas Jocys ramunas@pramekspo.lt - Lietuvos pramoninkų konfederacijos parodų ir reklamos centras
Aloyzas Jocys - Šiauliai
Martynas Jocys
Dalius Jocys - 1960 - Teismo pirmininkas
Helen Jocys
Alvydas Jocys DC-Baltimore Lithuanian Youth Association
Petras Jocys
Vidmantas Jocys
Bronius Jocys – žuvo IX forte
Peter Jocys
Vilma Jocytė + brolis A.Jocys
Dayane Jocys
Audra Jocytė Danguolė Jocytė - "Presto prekyba"
Kristina Jocytė
Jovita Jocytė
M. Jocytė
Renata Jocytė
Edita Jocytė
V.Jocytė
Justina Jocytė
Olia Jocytė - 1943

Jocys.com

Photos


 

   

  

Jocys.com