LAN Party Lietuvoje

Guestbook

LAN PARTY

LAN · Local Area Network yra į bendrą tinklą sujungtų kompiuterių visuma. LAN Party tai kompiuterių specialistų ir tinklinių kompiuterinių pramogų mėgėjų susibūrimas. Kiekvienas dalyvis atvyksta su savo „ginklais“, t.y. su savo nuosavu kompiuteriu, paruoštu darbui tinkle. Kompiuteriai sujungiami į vieną bendrą tinklą, kuriame visi dalyviai mato vienas kitą. LAN Party dalyviai dalinasi patirtimi bei naikina vienas kitą įvairiose multiplayer žaidimų erdvėse: Quake, Rainbow Six, StarCraft, Age of Empires, etc. Kiekvienas dalyvis pasirenka norimą žaidimą ir susitaręs su kitomis numatomomis „aukomis“, lošia konkrečius žaidimus ar jų modifikacijas. Kartais rengiami mini-turnyrai, kuriuose vienu metu dalyvauja visi LAN Party dalyviai. Turnyruose, vienas su kitu, rungiasi ne tik pavieniai žaidėjai bet ir komandos. Turnyrų nugalėtojai apdovanojami simboliniais prizais. Taip pat LAN Party metu dalyviai apsikeičia naudingomis žiniomis, kurių neįmanoma rasti kompiuteriniuose vadovėliuose :). LAN Party - puiki proga įsitikinti, kad kompiuteris yra ne tik darbo, bet ir malonaus laisvalaikio praleidimo priemonė. Visas LAN Party žavesys - ištisas 48 valandas vykstantis veiksmas. Nuo pamėgtų žaidimų atitraukia tik greitas maistas, bei trumpos miego akimirkos. Dalyviai po tokių renginių jaučiasi išsekę, tačiau kupini pačių smagiausių emocijų :).

CYBER WAR - FORTRESS

TURNYRAS

Šiuolaikinis karas neįsivaizduojamas be IT specialistų rengiamų atakų kompiuteriniuose tinkluose, siekiant stebėti arba paralyžiuoti priešo informacinių sistemų darbą. Šis turnyras tai karinės - kibernetinės pratybos, kuriose kompiuterizuotos stovyklos rengs informacines ir fizines atakas prieš menamą priešą. Specialiai tam MIŠKO TERITORIJOJE bus pastatytos 4 karinės stovyklos. Turnyro metu reikės:

 1. Neutralizuoti priešo kompiuterinę bei žmogiškąją apsaugą.
 2. Pagrobti kompiuteriuose saugomus slaptažodžius.
 3. Pristatyti juos į CENTER stovyklą.
 4. Tai pat bus kovojama dėl Generatoriaus tiekiamos elektros energijos.

4 STOVYKLOS

RED – Jos atstovai nešioja raudonas korteles.

BLUE – Jos atstovai nešioja mėlynas korteles.

GREEN - Jos atstovai nešioja žalias korteles.

CENTER – Varžybų kontrolės stovykla. Jos atstovai nešioja baltas korteles.

Prieš CENTER stovyklą draudžiami bet kokie kovos veiksmai !!!

Kiekvienoje stovykloje bus CENTER stovyklos stebėtojas. Už bandymą jį apgauti stovykla iškarto neteks 100 taškų.

Stovyklos tarpusavyje sujungtos LAN tinklu ir pastatytos miške taip, jog nesimato viena iš kitos. Kur randasi ir koks priešininkų stovyklų išplanavimas, dalyviai turi išsiaiškinti ir sužymėti žemėlapyje patys.

TURNYRO TIKSLAS

SLAPTAŽODIS

 1. Tarpusavyje kovojančios stovyklos RED - BLUE - GREENCENTER gauna po unikalų slaptažodį.
 2. Stovyklos padeda slaptažodį PASSWORD.TXT faile į 10 savo pasirinktų kompiuterių.
 3. Tikslas – pagrobti vieniems iš kitų kuo daugiau slaptažodžių ir sugebėti juos pristatyti į CENTER.
 4. Stovykla pristačiusi priešo slaptažodį į CENTER gauna taškus.
 5. Stovykla praradusi slaptažodį iš CENTER gauna naują slaptažodį.

Laimi stovykla per 2 paras pagrobusi daugiausiai slaptažodžių ir užsidirbusi daugiausiai taškų.

Slaptažodžiai bus priimami tik raštiška forma !!!

MŪŠIS DĖL GENERATORIAUS

Jame dalyvauja KARIAI. Užduotis - išjungti elektros tiekimą priešininko stovyklai ir apsaugoti savo JUNGIKLĮ. JUNGIKLIAI randasi šalia CENTER stovyklos. Išjungus elektros tiekimą, stovykla turi 30 min. jos atstatymui - tiek veikia atsarginis akumuliatorius. Nepavykus atsikovoti savo jungiklio per 30 min. stovykloje išsijungia elektra. Po 10 min. tamsos ją vėl atstato CENTER.

STOVYKLŲ SUDĖTIS

INFORMATIKAI:

„Civiliai“ - t.y. nelabai drausmingi informacinio karo specialistai :).

INFORMATIKAMS GALIMA

 1. Maištauti prieš savo ADMINISTRATORIUS ir KARIUS.

INFORMATIKAMS PRIVALOMA

 1. Paklusti priešo KARIUI su ginklu.
 2. Priešo KARIUI užrašius ant kortelės „NUŠAUTAS“ atsigulti ant žemės ir:
 1. ...suskaičiavus iki 100 prisistatyti į CENTER stovyklą ir ten praleisti 1 valandą.
 2. ...laukti, kol kolegos parneš į stovyklą su neštuvais ir ten praleisti 2 valandas.

ADMINISTRATORIAI:

INFORMATIKAI ir KARIAI išsirenka ADMINISTRATORIUS - tai branduolys, kuris planuoja kovos, apsisaugojimo ir puolimo strategiją.

ADMINISTRATORIAMS GALIMA

 1. Kurti kovos ir apsisaugojimo nuo priešo taisykles
 2. Bandyti sukurtomis taisyklėmis versti vadovautis KARIUS ir INFORMATIKUS.
 3. Sudarinėti tarp stovyklų įvairias „Taikos sutartis“ Pvz.Stovyklos susitaria negrobti viena kitos nuklydusių ar konkrečiai sutartų asmenų. Slapta susivienyti prieš trečią stovyklą.

ADMINISTRATORIAMS REKOMENDUOJAMA

 1. Vengti prievartos ir INFORMATIKŲ bei KARIŲ nepasitenkinimo, dėl apribojančių laisvę taisyklių.

ADMINISTRATORIAMS PRIVALOMA

 1. Paklusti priešo KARIUI su ginklu.
 2. Priešo KARIUI užrašius ant kortelės „NUŠAUTAS“ atsigulti ant žemės ir:
 1. ...suskaičiavus iki 100 prisistatyti į CENTER stovyklą ir ten praleisti 1 valandą.
 2. ...laukti, kol kolegos parneš į stovyklą su neštuvais ir ten praleisti 2 valandas.

KARIAI:

Jų paskirtis - saugoti savo INFORMATIKUS, ADMINISTRATORIUS, slaptažodžius, stovyklą ir elektros jungiklius nuo priešo. KARIU tampama užsidėjus apsaugos priemones ir gavus dažasvydžio ginklą. Kiekviena stovykla turi po 10 KARIŲ.

KARIAMS GALIMA

 1. Įvykdyti „perversmą“ - pašalinti iš valdžios ADMINISTRATORIUS ir įvesti savo tvarką.
 1. KARIAMS persistengus dalyviai bus nepatenkinti, o tai atsilieps galutiniams rezultatams.
 2. „Perversmo“ metu ADMINISTRATORIAI ir INFORMATIKAI privalo paklusti KARIAMS.
 3. „Perversmas“ negali tęstis ilgiau, nei 12 valandų.
 1. Nepaklusti priešo stovyklos KARIUI, INFORMATIKUI arba ADMINISTRATORIUI.
 2. Nušauti arba suimti (paimti į nelaisvę) priešą esant palankioms aplinkybėms.
 3. Lydėti INFORMATIKUS ir ADMINISTRATORIUS bei saugoti juos nuo pagrobimo arba verbavimo.
 4. Saugoti savo stovyklos teritoriją nuo opozicinės stovyklos nario patekimo į ją.
 5. Gaudyti norinčius patekti į CENTER priešus, atiminėjant iš jų raštelius su slaptažodžiais.
 6. Kontroliuoti, prižiūrėti, o kartais ir iškraustyti savo dalyvius, kad tie tapę užverbuotais „išdavikais“ neišneštų slaptažodžių.
 7. Sugavus priešo ADMINISTRATORIŲ ar INFORMATIKĄ ant jo kortelės užrašyti „NUŠAUTAS“ arba „SUIMTAS“. Jeigu priešą pavyksta užverbuoti, užrašo galima ir nedėti.

KARIUI DRAUDŽIAMA

 1. Maištauti prieš savo ADMINISTRATORIUS - išskyrus tuos atvejus, kai įvykdomas karinis „perversmas“.

KARIAMS PRIVALOMA

 1. Priešo KARIUI NUŠOVUS su dažasvydžio ginklu atsigulti ant žemės ir:
 1. ...suskaičiavus iki 100 prisistatyti į CENTER stovyklą ir ten praleisti 1 valandą.
 2. ...laukti, kol kolegos parneš į stovyklą su neštuvais ir ten praleisti 2 valandas.

BENDROS TAISYKLĖS VISIEMS DALYVIAMS

GALIMA

 1. Laisvai vaikščioti už savo stovyklos ribų arba iš vienos stovyklos į kitą.
 2. Nepatikus stovyklos „rėžimui“, arba po „perversmo“ pereiti į priešo stovyklą.
 3. Verbuoti priešo stovyklos dalyvius, kad tie išduotų slaptažodžius.
 4. Planuoti ir imtis veiksmų įviliojant priešus į savo stovyklą, kur tie bus suimti, užverbuoti arba nušauti.

DRAUDŽIAMA

 1. Imti ginklą į rankas ir dalyvauti kovose be apsaugos priemonių.
 2. Šaudyti dažasvydžio ginklais į dalyvius be apsaugos priemonių ar su neliečiamumo juosta.
 3. Kovoti stovyklų teritorijoje.

PRIVALOMA

 1. SUIMTAS dalyvis privalo vykdyti visus KARIO nurodymus ir eiti į priešo stovyklą bei būti ten tol, kol jį laikys nelaisvėje - ne ilgiau, kaip 2 valandas.

PATARIMAI

 1. Ginklai padeda ne tik gintis, bet ir brautis iki CENTER su slaptažodžiu... jeigu neišeina to atlikti tyliai.
 2. Slaptažodžius galima rinkti dienos metu. O į CENTER su jais veržtis naktį.
 3. Komandos gali elgtis taip, kaip joms atrodo tinkama. Bet reikia vengti prievartos ir tarpusavio konfliktų, kadangi turnyro gale vyksiantis anoniminis balsavimas gali atimti išsikovotus taškus.
 4. Kiekvienoje stovykloje bus spausdintuvas. Iš pagauto priešo galima atimti kortelę ir jos pagrindu pasigaminti kopiją. Su ta kopija arba originalia kortele į priešo stovyklą galės bandyti patekti „apsimetę savais“ opozicinės stovyklos nariai. Posto reikalas, ar jis susitvarkys su apsimetėliais.
 5. Kiekviena stovykla gaus ribotą kiekį neliečiamybės juostų. Galima pabandyti iš priešo nušvilpti neliečiamybės juostas ir pan. Priešui privaloma palikti tik 3 neliečiamybės juostas.
 6. Išėję be papildomos apsaugos už savo stovyklos ribų kad ir „nusičiurkšti“, galite labai greitai gauti galą arba atsidurti nelaisvėje, tad kartais pasiimkite su savimi KARĮ arba apsaugą su ginklu.
 7. Galite keistis belaisviais.
 8. Kai kurie dalyviai gali susitarti ir suplanuoti iš anksto (dar iki LAN Party pradžios) savo vaidmenį turnyre. Tad galima tikėtis, jog tarp stovyklos ADMINISTRATORIŲ nuo pat pradžių bus „instaliuoti“ slapti agentai, verčiantys visas pastangas apsaugoti slaptažodžius niekais - Artėjant „rinkimams“, reikėtų atidžiau pastudijuoti aktyvesnių kovotojų dėl vietos prie lovio kandidatūras :).
 9. Jeigu viena stovykla ko nors neteko ir nori tai atgauti arba ką nors gauti, ji gali tai daryti „prekiaudama“. T.y. už norimus dalykus atimdama iš savęs taškus. (pvz. norėdama atgauti pagrobtas neliečiamybės juostas, atima iš savęs -1 tašką už kiekvieną juostą.
 10. Pagal spalvotas identifikacijos korteles orientuojasi stovyklą saugantys KARIAI bei visi kiti dalyviai. Kadangi budintiems ir besikeičiantiems poste kariams sunku įsiminti visus veidus, kiekviena stovykla gali susigalvoti papildomus apsaugojimo būdus nuo įsibrovėlių (pvz. slaptažodį prie įėjimo į stovyklą.)
 11. Šaudyti priešo stovyklos postuose stovinčius KARIUS - puikus būdas retinti oponentų gretas :).

FINALAS

LAN Party turnyrų gale, laimėjusieji 1 ir 2 vietas turės papildomai įrodyti savo taiklumą realybėje, iš orinio šautuvo pataikant į nurodytą taikinį. Už tai irgi bus skaičiuojami taškai. Cyber War - Fortress turnyro atveju, stovyklos tam reikalui išsirinks po vieną savo atstovą.

TAŠKAI

Laimi ta komanda, kuri surenka daugiausiai taškų. Turnyro gale bus atliekama apklausa. Kiek dalyviai buvo patenkinti savo stovyklos „rėžimu“.

0% = -6 taškai
25% = -4 taškai
50% = -2 taškai
75% = 0 taškų
100% +6 taškai

Perversmas - -20 taškų.

Priešo nušovimas - 1 taškas.

Paėmimas į nelaisvę (suėmimas) - 1 taškas.

Užverbavimas - 2 taškai.

Slaptažodžio gavimas - 4 taškai.

Perdavimas CENTRUI - 2 taškai.

PRIZAI

Bus paskelbta vėliau.

 1. Geriausiai pasidarbavusio slapto agento - išdaviko, niekšo ir gnydos medalis.
 2. Geriausio stratego medalis už narsą kovoje prieš gnydas ir kitus pakalikus.
 3. Geriausio įkaitų ėmiko ir streliakos medalis.

P.S.

 1. Turnyro metu iškilus nenumatytiems klausimams, galima kreiptis į CENTER stovyklą. Taip pat privaloma CENTER pranešti apie visas kovos pergales ir pralaimėjimus.
 2. Jeigu kas turės filmavimo kameras ir panorės tapti „karo žurnalistu“, nepamirškite jas apsaugoti - kadangi kovos įkarštyje galima gauti iš dažasvydžio kulkos ne tik į galvą, bet ir į objektyvą :).

CYBER WAR TURNYRAS

TURNYRAS

Tuo metu, kai JAV atakavo su naikintuvais Kosovą, amerikiečių IT specialistai rengė atakas ir kompiuteriniuose tinkluose, siekdami paralyžiuoti priešo informacinių sistemų darbą. Šis turnyras tai karinės kibernetinės pratybos, kuriose kompiuterizuota stovykla surengs atakas prieš menamą priešą. Turnyro metu reikės neutralizuoti 3 „priešo“ tarnybines stotis, kurių pavadinimai atitiks tris šalių sostines: Washington (USA), Moscow (Russia) ir Beijing (China). Kadangi LAN Party veiksmas vyks didelėse karinėse palapinėse, bus sudarytos trys komandos po 40 dalyvių. Laimės ta komanda, kuri pirma sustabdys „priešo“ tarnybinės stoties darbą.

Kokia operacinė sistema bus serveriuose?

Microsoft Windows 2000 Advanced Server

Kokie bus serverių IP adresai?

USA_Washington.lanparty.lan - 192.168.0.248

Russia_Moscow.lanparty.lan - 192.168.0.249

China_Beijing.lanparty.lan - 192.168.0.250

Kaip bus nustatomas laimėtojas?

Serveris bus laikomas veikiančiu kol atsakinės į PING komandą:

Kai serveris į komandą neatsakys, daugiau nei 1 minutę (timed out), bus laikoma, kad misija įvykdyta. Laimės ta komanda, kuri pirma sugebės įvykdyti šią užduotį

PRIZAI

Kadangi komandose bus po 40 žmonių, tai reikės dar kažką sugalvoti :):

1 vieta - bus paskelbta vėliau.

2 vieta - bus paskelbta vėliau.

3 vieta - bus paskelbta vėliau.

HISTORY

LANPARTY v1.0 Beginning

LANPARTY v2.0 Episode I

LANPARTY v.3.0 Y2K Compatible

LANPARTY v4.0 Military Force

LANPARTY v5.0 Cyber War

Jocys.com